Φαρμακεία
Τρίτη 16 Αυγούστου 2022
Διημερεύουν (08:00 - 21:00):
1) ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ ΟΕ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
2) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
3) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
Διανυκτερεύει (21:00 - 08:00):
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ.ΤΡΕΧΑΚΗ 13