Φαρμακεία Οκτωβρίου 2019 Φαρμακεία
Ημερομηνία ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Τρίτη 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
02 Τετάρτη 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
03 Πέμπτη 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
04 Παρασκευή 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
05 Σάββατο 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
06 Κυριακή ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
07 Δευτέρα 1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
08 Τρίτη 1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
09 Τετάρτη 1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Ελ. Βενιζέλου 42
10 Πέμπτη 1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
11 Παρασκευή 1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
12 Σάββατο 1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
13 Κυριακή ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42 ΣΚΡΙΝΗ ΜΥΡΩΠΗ, Αερ. Βασιλειάδη
14 Δευτέρα 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
15 Τρίτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
16 Τετάρτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
17 Πέμπτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
18 Παρασκευή 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
19 Σάββατο 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
20 Κυριακή ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
21 Δευτέρα 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
22 Τρίτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
23 Τετάρτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
24 Πέμπτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
25 Παρασκευή 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
26 Σάββατο 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
27 Κυριακή ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
28 Δευτέρα ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38 ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
29 Τρίτη 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
30 Τετάρτη 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
31 Πέμπτη 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Ελ. Βενιζέλου 42
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/10/2019 έως 06/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 07/10/2019 έως 13/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 14/10/2019 έως 20/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 21/10/2019 έως 27/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 28/10/2019 έως 31/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 21.00

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/10/2019 έως 05/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 06/10/2019 έως 12/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 13/10/2019 έως 19/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 20/10/2019 έως 26/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 27/10/2019 έως 31/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ

Το εφημερεύων φαρμακείο υποχρεούται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 11.00 το βράδυ. ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.45 - 21.00

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/10/2019 έως 06/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 07/10/2019 έως 13/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 14/10/2019 έως 20/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 21/10/2019 έως 27/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 28/10/2019 έως 31/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-20.30

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους
Φαρμακεία Οκτωβρίου 2019 Φαρμακεία
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Τρίτη
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
02 Τετάρτη
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
03 Πέμπτη
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
04 Παρασκευή
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
05 Σάββατο
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
06 Κυριακή
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗ, Απλωταριά ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
07 Δευτέρα
1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
08 Τρίτη
1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
09 Τετάρτη
1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Ελ. Βενιζέλου 42
10 Πέμπτη
1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
11 Παρασκευή
1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
12 Σάββατο
1)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
2) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
3) ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
13 Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42 ΣΚΡΙΝΗ ΜΥΡΩΠΗ, Αερ. Βασιλειάδη
14 Δευτέρα
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
15 Τρίτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
16 Τετάρτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
17 Πέμπτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
18 Παρασκευή
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
19 Σάββατο
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
20 Κυριακή
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
21 Δευτέρα
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
22 Τρίτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
23 Τετάρτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
24 Πέμπτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
25 Παρασκευή
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
26 Σάββατο
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
2) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
27 Κυριακή
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
28 Δευτέρα
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38 ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ.Παχνού 11
29 Τρίτη
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
30 Τετάρτη
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
31 Πέμπτη
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Ελ. Βενιζέλου 42
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/10/2019 έως 06/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 07/10/2019 έως 13/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 14/10/2019 έως 20/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 21/10/2019 έως 27/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 28/10/2019 έως 31/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 21.00

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/10/2019 έως 05/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 06/10/2019 έως 12/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 13/10/2019 έως 19/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 20/10/2019 έως 26/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 27/10/2019 έως 31/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ

Το εφημερεύων φαρμακείο υποχρεούται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 11.00 το βράδυ. ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.45 - 21.00

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/10/2019 έως 06/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 07/10/2019 έως 13/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 14/10/2019 έως 20/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 21/10/2019 έως 27/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 28/10/2019 έως 31/10/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-20.30

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους