Φαρμακεία Δεκεμβρίου 2019 Φαρμακεία
Ημερομηνία ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Κυριακή ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
02 Δευτέρα 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
03 Τρίτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
04 Τετάρτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
05 Πέμπτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
06 Παρασκευή 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
07 Σάββατο 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
08 Κυριακή ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
09 Δευτέρα 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
10 Τρίτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
11 Τετάρτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
12 Πέμπτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
13 Παρασκευή 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
14 Σάββατο 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
15 Κυριακή ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
16 Δευτέρα 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
17 Τρίτη 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
18 Τετάρτη 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
19 Πέμπτη 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΥΣΤ.ΨΥΛΛΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΡΗ, Μυλωνάδη2
20 Παρασκευή 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
21 Σάββατο 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
22 Κυριακή ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4 ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
23 Δευτέρα 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2)ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3)ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4)ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
24 Τρίτη 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2)ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3)ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4)ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
25 Τετάρτη ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
26 Πέμπτη ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
27 Παρασκευή 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2)ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3)ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4)ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
28 Σάββατο 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2)ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3)ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4)ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
29 Κυριακή ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
30 Δευτέρα 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2)ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
31 Τρίτη 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2)ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 02/12/2019 έως 08/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 09/12/2019 έως 15/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 16/12/2019 έως 22/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 23/12/2019 έως 29/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 30/12/2019 έως 31/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-20.30

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/12/2019 έως 07/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 08/12/2019 έως 14/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 15/12/2019 έως 21/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 22/12/2019 έως 28/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 29/12/2019 έως 31/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Το εφημερεύων φαρμακείο υποχρεούται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10.00 το βράδυ. ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.15 - 20.30

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/12/2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 02/12/2019 έως 08/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 09/12/2019 έως 15/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 16/12/2019 έως 22/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 23/12/2019 έως 29/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 30/12/2019 έως 31/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-20.00

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους
Φαρμακεία Δεκεμβρίου 2019 Φαρμακεία
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Κυριακή
ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
02 Δευτέρα
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
03 Τρίτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
04 Τετάρτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
05 Πέμπτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
06 Παρασκευή
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
07 Σάββατο
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3)ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4)ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
08 Κυριακή
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
09 Δευτέρα
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
10 Τρίτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
11 Τετάρτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
12 Πέμπτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
13 Παρασκευή
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
14 Σάββατο
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2)ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
15 Κυριακή
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
16 Δευτέρα
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
17 Τρίτη
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
18 Τετάρτη
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
19 Πέμπτη
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΥΣΤ.ΨΥΛΛΟΣ-ΚΟΙΛΙΑΡΗ, Μυλωνάδη2
20 Παρασκευή
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
21 Σάββατο
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2)ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
3)ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
4)ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
22 Κυριακή
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4 ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
23 Δευτέρα
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2)ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3)ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4)ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
24 Τρίτη
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2)ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3)ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4)ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
25 Τετάρτη
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
26 Πέμπτη
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
27 Παρασκευή
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2)ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3)ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4)ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
28 Σάββατο
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
2)ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3)ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4)ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
29 Κυριακή
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
30 Δευτέρα
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2)ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
31 Τρίτη
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2)ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3)ΣΚΡΙΝΗ Μ., πρώην Βουπάλου
4)ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 02/12/2019 έως 08/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 09/12/2019 έως 15/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 16/12/2019 έως 22/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 23/12/2019 έως 29/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 30/12/2019 έως 31/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-20.30

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/12/2019 έως 07/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 08/12/2019 έως 14/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 15/12/2019 έως 21/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 22/12/2019 έως 28/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 29/12/2019 έως 31/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Το εφημερεύων φαρμακείο υποχρεούται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10.00 το βράδυ. ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.15 - 20.30

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/12/2019 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 02/12/2019 έως 08/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 09/12/2019 έως 15/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 16/12/2019 έως 22/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 23/12/2019 έως 29/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 30/12/2019 έως 31/12/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-20.00

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους