Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Αρχιτεκτονική κήπου

αγροΚΕΠ - Γεωπόνος - Αρχιτεκτονική κήπου - Χίος

αγροΚΕΠ

0

Το γεωπονικό γραφείο ΑγροΚΕΠ δραστηριοποιείται από τις αρχές  του 2014 και σκοπό έχει να εξυπηρετήσει κάθε υπεύθυνο καλλιεργητή Γης.

Να μεταδώσει νέες γεωπονικές γνώσεις & τεχνολογίες της ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιστήμης της Γεωπονίας καθώς και να παρακολουθεί σχολαστικά κάθε νέο

πρόγραμμα που παρέχεται από το Κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Αγρότη.