Υπηρεσία Τηλέφωνο fax
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χίου 22713 50503 , 22713 50567 22713 50550
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 22713 50508 22713 50530
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 22713 50508 22713 50530
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 22713 50508 22713 50509
Τμήμα Εργαστηρίων 22710-44460 -
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 22713 52323 22713 52306
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 22713 50504 22713 50552
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας 22713 50510 , 22713 50511 , 22713 50515 , 22713 50518 , 22713 50565 22713 50552
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 22713 50523, 22713 50525, 22713 50547 22713 50551
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 22713 50520 , 22713 50522 , 22713 50524 , 22713 50562 22713 50551
Τμήμα Προμηθειών 22713 50519 , 22713 50521 22713 50519
Τμήμα Γραμματείας 22713 50512 , 22713 50532 , 22713 50535 22713 50561
Τμήμα Πληροφορικής 22713 50526 22713 50519
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 22713 53328 22713 53338
Τμήμα Αλιείας 22710-44438 22710-43358
Τμήμα Κτηνιατρικής 22713 53206 22713 53207
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 22713 53332 , 22713 53336 22713 53337
Διεύθυνση Ανάπτυξης 22713 52300 22713 52306
Τμήμα Γραμματείας 22713 52305 22713 52306
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης 22713 52309 22713 52306
Τμήμα Εμπορίου 22713 52312 22713 52322
Τμήμα Επαγγέλματος 22713 52319 22713 52313
Τμήμα Χορήγησης Αδειών 22713 52318 22713 52313
Τμήμα Τουρισμού 22713 50514 22713 50517
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 22713 52400 22713 52404
Τμήμα ΚΤΕΟ 22713 52903 22713 52904
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 22713 52400 -
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 22713 52603 22713 52615
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 22713 52616 έως 618 -
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας 22713 52605 έως 608 -
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 22713 52609 έως 614 -
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 22713 50536, 22713 50542, 22710 44212 22710 44211
Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ 22713 50533 22710 44211