Φαρμακεία Απριλίου 2019 Φαρμακεία
Ημερομηνία ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Δευτέρα 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΑΡΗ Δ., Καλοπλύτου 19
02 Τρίτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
03 Τετάρτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
04 Πέμπτη 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
05 Παρασκευή 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Πλατεία Βουνακίου
06 Σάββατο 1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
07 Κυριακή ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16 ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
08 Δευτέρα 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
09 Τρίτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
10 Τετάρτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
11 Πέμπτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
12 Παρασκευή 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
13 Σάββατο 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
14 Κυριακή ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78 ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
15 Δευτέρα 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
16 Τρίτη 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
17 Τετάρτη 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
18 Πέμπτη 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Ελ.Βενιζέλου 42
19 Παρασκευή 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
20 Σάββατο 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, Καλαμπόκα 13
21 Κυριακή ΜΑΡΗ Δ., Καλοπλύτου 19 ΣΥΣΤ.ΧΑΡΛΑΣ Βενιζέλου 78
22 Δευτέρα 1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΣΚΡΙΝΗ ΜΥΡΩΠΗ, Αερ.Βασιλειάδη
23 Τρίτη 1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
24 Τετάρτη 1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
25 Πέμπτη 1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
26 Παρασκευή 1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
27 Σάββατο 1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
28 Κυριακή ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42 ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
29 Δευτέρα ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
30 Τρίτη 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/04/2019 έως 07/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 08/04/2019 έως 14/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 15/04/2019 έως 21/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 22/04/2019 έως 28/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 29/04/2019 έως 30/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/04/2019 έως 06/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 07/04/2019 έως 13/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 14/04/2019 έως 20/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 21/04/2019 έως 27/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 28/04/2019 έως 30/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.15 - 20.30

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/04/2019 έως 07/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 08/04/2019 έως 14/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 15/04/2019 έως 21/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 22/04/2019 έως 28/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 29/04/2019 έως 30/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-20.00

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους
Φαρμακεία Απριλίου 2019 Φαρμακεία
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Δευτέρα
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΑΡΗ Δ., Καλοπλύτου 19
02 Τρίτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
03 Τετάρτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
04 Πέμπτη
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
05 Παρασκευή
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΚΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Πλατεία Βουνακίου
06 Σάββατο
1) ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
2) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42
3) ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
4) ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
07 Κυριακή
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16 ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
08 Δευτέρα
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
09 Τρίτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
10 Τετάρτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
11 Πέμπτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
12 Παρασκευή
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
13 Σάββατο
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Έλενας Βενιζέλου 3
3) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
4) ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
14 Κυριακή
ΧΑΡΛΑ, Βενιζέλου 78 ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
15 Δευτέρα
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
16 Τρίτη
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
17 Τετάρτη
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
18 Πέμπτη
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Ελ.Βενιζέλου 42
19 Παρασκευή
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
20 Σάββατο
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
2) ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ.Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, Καλαμπόκα 13
21 Κυριακή
ΜΑΡΗ Δ., Καλοπλύτου 19 ΣΥΣΤ.ΧΑΡΛΑΣ Βενιζέλου 78
22 Δευτέρα
1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΣΚΡΙΝΗ ΜΥΡΩΠΗ, Αερ.Βασιλειάδη
23 Τρίτη
1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
24 Τετάρτη
1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
25 Πέμπτη
1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
26 Παρασκευή
1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
27 Σάββατο
1)ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριά
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
28 Κυριακή
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42 ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
29 Δευτέρα
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Πάρκινγκ Φάρκαινας
30 Τρίτη
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/04/2019 έως 07/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 08/04/2019 έως 14/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 15/04/2019 έως 21/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 22/04/2019 έως 28/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 29/04/2019 έως 30/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/04/2019 έως 06/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 07/04/2019 έως 13/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 14/04/2019 έως 20/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 21/04/2019 έως 27/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 28/04/2019 έως 30/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.15 - 20.30

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/04/2019 έως 07/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 08/04/2019 έως 14/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 15/04/2019 έως 21/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 22/04/2019 έως 28/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 29/04/2019 έως 30/04/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.00-20.00

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους