Υπηρεσία Τηλέφωνο Διεύθυνση
Γραφείο Δημάρχου (Αυτοτελές) 22713 50803 - 22713 50800 -22713 50860 - 22713 50853 Δημοκρατίας 2
Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 22713 50866 - 22713 50837 Δημοκρατίας 2
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 22713 50830 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 22713 50816 - 22713 50815 - 22713 50817 - 22713 50821 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου 22713 50849 - 22713 50845 - 22713 50826 - 22713 50829 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 22713 50847 - 22713 50823 - 22713 50809 Δημοκρατίας 2
Τμήμα Μισθοδοσίας 22713 50816 - 22713 50844 - 22713 50814 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 22713 50801 - 22713 50808 - 22713 50846 - 22713 50883 - 22713 50818 - 22713 50862 Δημοκρατίας 2
Διεύθυνση ΚΕΠ 22713 50861 - 2271081101 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 22713 50813 - 22713 50819 - 22713 50843 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 22713 50833 Δημοκρατίας 6
ΚΕΠ Δ.Ε. Αγ. Μηνά 22713 51408 - 22713 50815 - 22713 50821 Θυμιανά
ΚΕΠ Δ.Ε. Αμανής 22743 50050 - 22743 50051 - 22740 22000 Βολισσός
ΚΕΠ Δ.Ε. Ιωνίας 22713 51526 - 22713 51527 - 22713 51528 Καλλιμασιά
ΚΕΠ Δ.Ε. Καμποχώρων 22713 51930 Χαλκειός
ΚΕΠ Δ.Ε. Καρδαμύλων 22723 50029 - 22723 50028 - 22720 81062 Καρδάμυλα
ΚΕΠ Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων 22713 51229 Πυργί
ΚΕΠ Δ.Ε. Ομηρούπολης 22710 93144 Βροντάδος
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 22713 50836 - 22713 50875 - 22713 50850 Δημοκρατίας 2
Τμήμα Αποκομιδής Απορ/των και Ανακυκλώσιμων Υλικών 22710 77339 -
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 22713 50876 - 22710 77339 - 22710 44388 - 22713 50872 Δημοκρατίας 2
Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 22713 50880 Δημοκρατίας 2
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 22713 50054 Νεωρείων 9
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 22713 50057 - 22713 50059 Τσιτσεκλή 1
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολ. Ισότητας των Φύλων 22713 50055 - 22713 50052 Νεωρείων 9
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 22713 50006 - 22713 50812 - 22713 50865 - 22713 50834 - 22713 50842 Τσιτσεκλή 1
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 22713 50056 - 22713 50053 Νεωρείων 9
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 22713 51722 Κανάρη 18
Τμήμα Αποθήκης και Προμηθειών 22713 51713 - 22713 51702 Κανάρη 18
Τμήμα Εσόδων 22713 51738 - 22713 51732 - 22713 51729 - 2713 51733 Κανάρη 18
Τμήμα Περιουσίας 22713 51734 - 22713 51719 - 22713 51735 Κανάρη 18
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 22713 51715 - 22713 51716 - 22713 51725 - 22713 51712 - 22713 51777 - 22713 51724 Κανάρη 18
Τμήμα Ταμείου 22713 51741 - 22713 51706 - 22713 51730 - 22713 51743 - 22713 51740 Κανάρη 18
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 22713 51920 Καστρομηνάς
Τμήμα Περιβάλλοντος 22713 51920 - 22713 50805 Καστρομηνάς
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 22713 51920 - 22710 33332 Καστρομηνάς
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (Αυτοτελές) 22713 50008 Μαρτύρων 1
Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής 22713 51614 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης 22713 51615 - 22713 51609 - 22713 51620 - 22713 50007 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Πληροφορικής και Επικοιωνιών 22713 50002 - 22713 50003 Μαρτύρων 1
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 22713 51602 - 22713 51623 - 22713 51613 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης 22713 51605 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτηριακών Έργων 22713 51621 - 22713 51636 - 22713 51603 - 22713 51607 - 22713 51640 - 22713 51610 - 22713 51609 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 22713 51646 - 22713 51617 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 22713 51606 Οινοπίωνος 2
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 22710 43360 Βενιζέλου 75
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Μαστίχας 22713 51615 Βενιζέλου 75
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 22713 53100 - 22713 53117 Βενιζέλου 75
Τμήμα Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού 22713 50837 - 2271044389 Κανάρη 18
Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας 22713 53116 Βενιζέλου 75
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 22713 51600 - 22713 51631 - 22713 51632 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων 22713 52512 - 22713 52517 - 22713 52511 - 22713 52510 Οινοπίωνος 1
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης 22713 51629 - 22713 51625 - 22713 51627 - 22713 51624 - 22713 51633 - 22713 51626 - 22713 51634 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 22713 51628 - 22713 51618 - 22713 51645 Οινοπίωνος 2