Υπηρεσία Τηλέφωνο Διεύθυνση
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
Πρόεδρος 22710 26543 Οδός Παράσχουν 1
Δικαστές 22710 23601 "
Γραμματεία 22710 28254 "
Προϊστάμενος 22710 23601 "
Επιμελητής 22710 23601 "
Πολιτικό τμήμα 22710 28254 "
Ποινικό τμήμα 22710 40083 "
Εκκαθάριση, Διαταγές πληρωμής, Μισθοδοτικά 22710 28254 "
Ένδικα 22710 28254 "
Ανάκριση, Βουλεύματα 22710 43363 "
Δικηγορικός σύλλογος 22710 43522 , 22710 42006 "
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΧΙΟΥ
Εισαγγελέας 22710 23466 Όδος Βενιζέλου 77
Αντιεισαγγελέας 22710 21390 "
Προϊστάμενος 22710 23310 "
Τμήμα Επιμελητών, Κλήσεων 22710 43544 "
Τμήμα μυνήσεων 22710 21044 "
Τμήμα ποινικού μητρώου 22710 44285 , 22710 44285 "
Φυγόποινοι, Κατηγορητήρια 22710 20444 "
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
Δικαστές 22710 44254 Οδός Λιβανού 37
Προϊστάμενος, Γραμματεία 22710 44253 "
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ
Ειρηνοδικείο 22740 21433 82103 Βολισσός Χίου
ΕΦΕΤΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εφετείο 22510 34224 - 7 , 22510 34211 Μικράς Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη
Εισαγγελία 22510 28018 "
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Πρόεδρος 22510 28018 Όδος Σκρα 24
Γραμματεία 22510 45489 "
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΧΙΟΥ
Προϊστάμενος 22710 40479 Λεωφ. Αιγαίου 92
Γραμματεία 22710 23354 "
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΙΟΥ
Προϊστάμενος 22710 29784 Οδός Φλοίσκου 7
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίτροπος 22710 25200 Απλωταριάς 13
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΧΙΟΥ
Υπηρεσία 22710 20464 Κοραή 1
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΙΟΥ
Διευθυντής 22710 44279 Θεοδώρου 1
Γραμματεία 22710 44272 "
Εξωτερική Φρουρά 22710 44273 "