Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Μηχανουργεία

N. & Π. Δανιήλ - Μηχανουργείο - Γεωργικά είδη - Χίος

N. & Π. Δανιήλ

0

- Εμπόριο και επισκευές Γεωργικών Μηχανημάτων

- Επισκευή, πλάνισμα και γέμισμα κυλινδροκεφάλων

- Ανταλλακτικά γεωργικών, δομικών και χωματουργικών όλων των εταιρειών

- Εργαλεία - Μηχανήματα - Λιπαντικά

- Μηχανουργικές κατασκευές και συγκολίσεις

- Κατασκευή σωλήνων και επισκευές υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης