Φρυδάς Αθανάσιος
Φρυδάς Αθανάσιος
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
TruthWebMedia - διαδικτυακή προβολή - Χίος
Κοντάρι
821 00 Χίος

Η TruthWebMedia ιδρύθηκε για να στηρίξει την προσαρμογή και την ανάπτυξη επιχειρήσεων και μέσων ενημέρωσης στις κοινότητες και τις αγορές του παγκόσμιου ιστού και των ψηφιακών συσκευών, συμβουλεύοντας και δημιουργώντας πρωτότυπα και αποτελεσματικά εργαλεία στον παγκόσμιο ιστό και τις ψηφιακές συσκευές.