Υπηρεσία Τηλέφωνο e-mail
Πρόεδρος 22713 50034 [email protected]
Γραφείο Προέδρου 22713 50032
Fax 22713 50031
Διοικητικές Υπηρεσίες 22713 50030 [email protected]
Διοικητικές Υπηρεσίες 22713 50033 [email protected]
Βοήθεια στο Σπίτι 22713 50035 [email protected]