Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Sale & Service of Electronic Goods

Γλύκας Α.Ιωάννης - Electronics Center - Συστήματα ασφαλείας •	Πώληση & Service Ηλεκτρονικών Ειδών - Κεραίες

Glykas A. Ioannis - Electronics Center

0
- Electronics Repairs
 
- Antenna Installations
 
- Stathera And mobile satellite systems
 
- Security Systems and Security Cameras
 
- Telecommunications
Κουτελιέρης Παντελής - Ηλεκτρολόγος - Χίος

Koutelieris Pantelis - Electrician

0

Repairs, electrical faults, automations, electrical installations