Φαρμακεία Ιουνίου 2019 Φαρμακεία
Ημερομηνία ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Σάββατο 1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4 2 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ. Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
02 Κυριακή ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
03 Δευτέρα 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
04 Τρίτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
05 Τετάρτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας
06 Πέμπτη 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
07 Παρασκευή 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
08 Σάββατο 1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
09 Κυριακή ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
10 Δευτέρα 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
11 Τρίτη 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
12 Τετάρτη 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
13 Πέμπτη 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
14 Παρασκευή 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
15 Σάββατο 1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
16 Κυριακή ΚΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Πλατεία Βουνακίου ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
17 Δευτέρα ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, Καλαμπόκα 13
18 Τρίτη 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
19 Τετάρτη 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
20 Πέμπτη 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
21 Παρασκευή 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
22 Σάββατο 1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
23 Κυριακή ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5 ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
24 Δευτέρα 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
25 Τρίτη 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΣΥΣΤ.ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
26 Τετάρτη 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ.Βασιλειάδη
27 Πέμπτη 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΣΥΣΤ.ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
28 Παρασκευή 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
29 Σάββατο 1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
30 Κυριακή ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13 ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/06/2019 έως 02/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 03/06/2019 έως 09/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 10/06/2019 έως 16/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 17/06/2019 έως 23/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 24/06/2019 έως 30/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 21.00

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 02/06/2019 έως 08/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 09/06/2019 έως 15/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 16/06/2019 έως 22/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 23/06/2019 έως 29/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 30/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Το εφημερεύων φαρμακείο υποχρεούται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 11.00 το βράδυ. ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.45 - 21.00

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/06/2019 έως 02/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 03/06/2019 έως 09/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 10/06/2019 έως 16/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 17/06/2019 έως 23/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 24/06/2019 έως 30/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-20.30

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους
Φαρμακεία Ιουνίου 2019 Φαρμακεία
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
01 Σάββατο
1) ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4 2 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Ελ. Βενιζέλου 10
3) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγ Φάρκαινας
4) ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
02 Κυριακή
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
03 Δευτέρα
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΞΥΔΑ ΣΕΜΙΡ., Κουντουριώτη 38
04 Τρίτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., πάρκινγκ Φάρκαινας
05 Τετάρτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας
06 Πέμπτη
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
07 Παρασκευή
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
08 Σάββατο
1) ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
2) ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ. Βασιλειάδη
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
09 Κυριακή
ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
10 Δευτέρα
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
11 Τρίτη
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
12 Τετάρτη
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΜΑΡΗ Δ., Αλεξ. Παχνού 11
13 Πέμπτη
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
14 Παρασκευή
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
15 Σάββατο
1) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου
2) ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
3) ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
4) ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωταριάς
ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4
16 Κυριακή
ΚΑΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Πλατεία Βουνακίου ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13
17 Δευτέρα
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι ΚΑΛΟΥΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, Καλαμπόκα 13
18 Τρίτη
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
19 Τετάρτη
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
20 Πέμπτη
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
21 Παρασκευή
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΔΑΜΑΛΑ Ε., Απλωταριάς 23
22 Σάββατο
1) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., Βλαταριάς 15
2) ΝΙΤΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
3) ΣΥΣΤ. ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
4) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
23 Κυριακή
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., Κανάρη 5 ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Χιόνης 2
24 Δευτέρα
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., Βαρβάσι
25 Τρίτη
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΣΥΣΤ.ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
26 Τετάρτη
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ.Βασιλειάδη
27 Πέμπτη
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΣΥΣΤ.ΧΑΡΛΑΣ, Βενιζέλου 78
28 Παρασκευή
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
29 Σάββατο
1) ΚΑΛΟΥΤΑ Ε., Καλαμπόκα 13
2) ΚΑΤΣΟΣ Μ., Πλατεία Βουνακίου
3) ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
4) ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ, Νοσοκομείο
30 Κυριακή
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., Ηρ. Πολυτεχνείου 13 ΝΙΤΑΚΗΣ Θ., 11ης Νοεμβρίου
Ώρες λειτουργίας φαρμακείων:
ΠΡΩΙ: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00 - 14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Δευτέρα,Τρίτη,Πέμπτη,Παρασκευή: 17:15 - 20:30 και Σαββάτο 09:00 - 14:00
Διημερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 08:00 - 20:30, Σάββατο 14:00 - 17:00
Διανυκτερεύσεις: Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή 20:30 - 08:00, Σάββατο 17:00 - 08:00
Μετά τη 12η νυχτερινή μόνο ο θεράπων ιατρός μπορεί να επικοινωνήσει με το φαρμακοποιό του διανυκτερεύοντος φαρμακείου.
Στον Δήμο Ομηρούπολης - Δημοτικό Διαμέρισμα Βροντάδου ( εβδομαδιαίως )
01/06/2019 έως 02/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 03/06/2019 έως 09/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 10/06/2019 έως 16/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ 17/06/2019 έως 23/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 24/06/2019 έως 30/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 - 21.00

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θυμιανών ( εβδομαδιαίως )
01/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 02/06/2019 έως 08/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 09/06/2019 έως 15/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 16/06/2019 έως 22/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 23/06/2019 έως 29/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΜΕΤΗ 30/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Το εφημερεύων φαρμακείο υποχρεούται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 11.00 το βράδυ. ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-14.00 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-14.15 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.45 - 21.00

Στη Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων – Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων ( εβδομαδιαίως )
01/06/2019 έως 02/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 03/06/2019 έως 09/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 10/06/2019 έως 16/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ 17/06/2019 έως 23/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΠΠΑ 24/06/2019 έως 30/06/2019 (διημέρευση- διανυκτέρευση) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΠΠΑΣ

ΠΡΩΙ:ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-20.30

Οι εφημερεύοντες φαρμακοποιοί μπορούν να εφημερεύουν και από τα σπίτια τους