Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Μηχανολόγοι / Μηχανικοί

Δημήτριος Αντ. Κακούλας - Μηχανολόγος Μηχανικός - Χίος

Δημήτριος Αντ. Κακούλας - Μηχανολόγος Μηχανικός

0

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Νύχας Δημήτριος - Μηχανολόγος - μηχανικός - Χίος

Νύχας Δημήτριος

0
  • H/M ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΕΝΑΚ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΥΔΕ)-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

 

Μανώλης Κράκαρης - Μηχανολόγος / Μηχανικός - Χίος

Μανώλης Κράκαρης - Μηχανολόγος / Μηχανικός

0

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.