Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

D & A - Μαρία Παπαντωνάκη - Αρχιτέκτων μηχανικός - Νένητα - Χίος

D & A (Design & Architecture)

0

Το D & A (Design & Architecture), είναι ένα σύγχρονο, δημιουργικό και ευέλικτο αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα τη Χίο. Ιδρύθηκε το 2010 από την αρχιτέκτονα Μαρία Παπαντωνάκη. Αντικείμενο του γραφείου είναι η εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών και η διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων, κατοικιών και καταστημάτων. Στόχος του γραφείου είναι η δημιουργία λειτουργικών και αισθητικά ποιοτικών χώρων και κτιρίων, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών.

Αρχιτεκτονικό γραφείο - ARCHstudio - Χίος

Αρχιτεκτονικό γραφείο - ARCHstudio

0

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ARCHstudio
Ε.

Μαγγανά Δώρα - Αρχιτέκτων Μηχανικός - Χίος

Μαγγανά Δώρα

0

Το αρχιτεκτονικό γραφείο εστιάζει στη

μελέτη ιστορικών κτηρίων και επιπρόσθετα αναλαμβάνει _αποτυπώσεις κτηρίων και μνημείων _μελέτες αποκατάστασης παραδοσιακών-ιστορικών κτηρίων _μελέτες συντήρησης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων _έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λετουργίας _σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων _διακοσμήσεις _σχεδιασμό επίπλου, κουζίνας και αντικειμένων _έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών _τακτοποίηση αυθαιρέτων _διεκπεραίωση αιτήσεων κτηματολογίου _αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων

ARCH/pelages ARCHITECTURE & DESIGN  - Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Χίος

ARCHIPELAGOS Architecture & Design

0

- Αρχιτεκτονική Μελέτη & Κατασκευή

- Επίβλεψη & Διαχείριση Έργου

- Αποκατάσταση κτιρίων και συνόλων

- Τοπογραφικά

- Σχεδιασμός εξωτερικών χώρων

- Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων

- Γραφιστικές τέχνες-Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

- Οικονομοτεχνικές μελέτες

Αγγελική Λω - Αρχιτέκτων Μηχανικός - Χίος

Αγγελική Λω - Αρχιτέκτων Μηχανικός

0
-Αρχιτεκτονική Μελέτη & Κατασκευή
 
-Αποκατάσταση παλαιών κτιρίων
-Επίβλεψη & Διαχείριση Έργου
-Σχεδιασμός Εσωτερικών χώρων & Διακόσμηση
 
-Σχεδιασμός Εξωτερικών χώρων 
-Σχεδιασμός Επίπλων
-Τρισδιάστατος Φωτορεαλισμός και 3D Animation
 
-Τακτοποίηση Αυθαιρέτων 

 

Γεώργιος Μπογιατζής - Αρχιτέκτων Μηχανικός - Χίος

Γεώργιος Μπογιατζής - Αρχιτέκτων Μηχανικός

0

Mελέτες -Επιβλέψεις - Κατασκευές Επισκευές - Αναστυλώσεις Κτηρίων Τοπογραφικές Εργασίες Διορθώσεις κτηματολογίου