Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Parking - Χώροι Στάθμευσης

Καραμανής - Ασφάλειες - Πλήντύρια - Parking - Χίος

Καραμανής Ιακ. Ιωάννης - Ασφαλιστής

0

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΑΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ - Ασφαλιστικό γραφείο, ασφάλειες ζωής, αυτοκινήτων, σκαφών, πυρός κ.ά. - Διοικητικές υπηρεσίες, ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις οχημάτων. - Πάρκινγκ. - Πλυντήριο αυτοκινήτων.