Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Χίου

Υπηρεσία Τηλέφωνο fax
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χίου 22713-50503, 22713-50567 22713-50550
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 22713-50508 22713-50530
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 22713-50508 22713-50530
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 22713-50508 22713-50509
Τμήμα Εργαστηρίων 22710-44460 -
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 22713-52323 22713-52306
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 22713-50504 22713-50552
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας 22713-50510, 22713-50511, 22713-50515, 22713-50518, 22713-50565 22713-50552
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 22713-50523, 22713-50525, 22713-50547 22713-50551
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 22713-50520, 22713-50522, 22713-50524, 22713-50562 22713-50551
Τμήμα Προμηθειών 22713-50519, 22713-50521 22713-50519
Τμήμα Γραμματείας 22713-50512, 22713-50532, 22713-50535 22713-50561
Τμήμα Πληροφορικής 22713-50526 22713-50519
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 22713-53328 22713-53338
Τμήμα Αλιείας 22710-44438 22710-43358
Τμήμα Κτηνιατρικής 22713-53206 22713-53207
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 22713-53332, 22713-53336 22713-53337
Διεύθυνση Ανάπτυξης 22713-52300 22713-52306
Τμήμα Γραμματείας 22713-52305 22713-52306
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης 22713-52309 22713-52306
Τμήμα Εμπορίου 22713-52312 22713-52322
Τμήμα Επαγγέλματος 22713-52319 22713-52313
Τμήμα Χορήγησης Αδειών 22713-52318 22713-52313
Τμήμα Τουρισμού 22713-50514 22713-50517
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 22713-52400 22713-52404
Τμήμα ΚΤΕΟ 22713-52903 22713-52904
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 22713-52400 -
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 22713-52603 22713-52615
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 22713-52616 έως 618 -
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας 22713-52605 έως 608 -
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 22713-52609 έως 614 -
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 22713-50536, 22713-50542, 22710-44212 22710-44211
Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ 22713-50533 22710-44211