Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Υπηρεσίες Δήμου Χίου

Υπηρεσία Τηλέφωνο Διεύθυνση
Γραφείο Δημάρχου (Αυτοτελές) 2271350803 - 2271350800 -2271350860 - 2271350853 Δημοκρατίας 2
Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 2271350866 - 2271350837 Δημοκρατίας 2
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 2271350830 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 2271350816 - 2271350815 - 2271350817 - 2271350821 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου 2271350849 - 2271350845 - 2271350826 - 2271350829 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2271350847 - 2271350823 - 2271350809 Δημοκρατίας 2
Τμήμα Μισθοδοσίας 2271350816 - 2271350844 - 2271350814 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 2271350801 - 2271350808 - 2271350846 - 2271350883 - 2271350818 - 2271350862 Δημοκρατίας 2
Διεύθυνση ΚΕΠ 2271350861 - 2271081101 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 2271350813 - 2271350819 - 2271350843 Δημοκρατίας 6
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 2271350833 Δημοκρατίας 6
ΚΕΠ Δ.Ε. Αγ. Μηνά 2271351408 - 2271350815 - 2271350821 Θυμιανά
ΚΕΠ Δ.Ε. Αμανής 2274350050 - 2274350051 - 2274022000 Βολισσός
ΚΕΠ Δ.Ε. Ιωνίας 2271351526 - 2271351527 - 2271351528 Καλλιμασιά
ΚΕΠ Δ.Ε. Καμποχώρων 2271351930 Χαλκειός
ΚΕΠ Δ.Ε. Καρδαμύλων 2272350029 - 2272350028 - 2272081062 Καρδάμυλα
ΚΕΠ Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων 2271351229 Πυργί
ΚΕΠ Δ.Ε. Ομηρούπολης 2271093144 Βροντάδος
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 2271350836 - 2271350875 - 2271350850 Δημοκρατίας 2
Τμήμα Αποκομιδής Απορ/των και Ανακυκλώσιμων Υλικών 2271077339 -
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων 2271350876 - 2271077339 - 2271044388 - 2271350872 Δημοκρατίας 2
Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 2271350880 Δημοκρατίας 2
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 2271350054 Νεωρείων 9
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2271350057 - 2271350059 Τσιτσεκλή 1
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολ. Ισότητας των Φύλων 2271350055 - 2271350052 Νεωρείων 9
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 2271350006 - 2271350812 - 2271350865 - 2271350834 - 2271350842 Τσιτσεκλή 1
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 2271350056 - 2271350053 Νεωρείων 9
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2271351722 Κανάρη 18
Τμήμα Αποθήκης και Προμηθειών 2271351713 - 2271351702 Κανάρη 18
Τμήμα Εσόδων 2271351738 - 2271351732 - 2271351729 - 271351733 Κανάρη 18
Τμήμα Περιουσίας 2271351734 - 2271351719 - 2271351735 Κανάρη 18
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 2271351715 - 2271351716 - 2271351725 - 2271351712 - 2271351777 - 2271351724 Κανάρη 18
Τμήμα Ταμείου 2271351741 - 2271351706 - 2271351730 - 2271351743 - 2271351740 Κανάρη 18
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 2271351920 Καστρομηνάς
Τμήμα Περιβάλλοντος 2271351920 - 2271350805 Καστρομηνάς
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 2271351920 - 2271033332 Καστρομηνάς
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (Αυτοτελές) 2271350008 Μαρτύρων 1
Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής 2271351614 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης 2271351615 - 2271351609 - 2271351620 - 2271350007 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Πληροφορικής και Επικοιωνιών 2271350002 - 2271350003 Μαρτύρων 1
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 2271351602 - 2271351623 - 2271351613 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης 2271351605 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτηριακών Έργων 2271351621 - 2271351636 - 2271351603 - 2271351607 - 2271351640 - 2271351610 - 2271351609 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 2271351646 - 2271351617 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 2271351606 Οινοπίωνος 2
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2271043360 Βενιζέλου 75
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Μαστίχας 2271351615 Βενιζέλου 75
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 2271353100 - 2271353117 Βενιζέλου 75
Τμήμα Απασχόλησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού 2271350837 - 2271044389 Κανάρη 18
Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας 2271353116 Βενιζέλου 75
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 2271351600 - 2271351631 - 2271351632 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων 2271352512 - 2271352517 - 2271352511 - 2271352510 Οινοπίωνος 1
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης 2271351629 - 2271351625 - 2271351627 - 2271351624 - 2271351633 - 2271351626 - 2271351634 Οινοπίωνος 2
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 2271351628 - 2271351618 - 2271351645 Οινοπίωνος 2