Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης

Υπηρεσία Τηλέφωνο e-mail
Πρόεδρος 22713 50034 mkosmas76@gmail.com
Γραφείο Προέδρου 22713 50032
Fax 22713 50031
Διοικητικές Υπηρεσίες 22713 50030 de.omiroupolis1@gmail.com
Διοικητικές Υπηρεσίες 22713 50033 de.omiroupolis2@gmail.com
Βοήθεια στο Σπίτι 22713 50035 efikari@hotmail.com