Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Δικαστικοί Επιμελητές

Λιτσάκη Δήμητρα - Δικαστική Επιμελήτρια - Χίος

Λιτσάκη Δήμητρα - Δικαστική Επιμελήτρια

0

ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΛΙΤΣΑΚΗ

Δικαστική Επιμελήτρια Βορείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Χίου

Νικόλαος Γαλάτουλας - Δικαστικός Επιμελητής - Χίος

Γαλάτουλας Νικόλαος - Δικαστικός Επιμελητής

0

Νικόλαος Κων. Γαλάτουλας

Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Χίου

 

Ενέργεια επιδόσεων δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων, αυθημερόν στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χίου, η εκτέλεση των αναφερομένων στην παράγραφο

2 του άρθρου 904 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτελεστών τίτλων και η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που μου έχει ανατεθεί με νόμο.