Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Γενικές Κλινικές

Η Ζωοδόχος Πηγή - Γενική Κλινική Χίου

Η Ζωοδόχος Πηγή - Γενική Κλινική Χίου

0

Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΙ ΧΙΟΥ Β. Μισαηλίδου & ΣΙΑ Ο.Ε

Τμήματα:

  • Παθολογικό
  • Χειρουργικό
  • Οφθαλμολογικό
  • Ακτινολογικό - Υπερήχων
  • Αγγειοχειρουργικό
  • Ογκολογικό Ιατρείο