Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Ακτινολόγοι

Γεώργιος Ι. Καστής - Ακτινολόγος - Χίος

Γεώργιος Ι. Καστής - Ακτινολόγος

0

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ & ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μπιλιράκης Λεωνίδας - Ακτινολόγος - Χίος

Μπιλιράκης Λεωνίδας - Ακτινολόγος

0
  • Μαγνητικός τομογράφος
  • Triplex
  • Υπερηχογράφημα
  • Ψηφιακή μαστογραφία
  • Βιοψίες με υπερηχογραφική καθοδήγηση
  • Ακτινογραφίες