Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες

Ζούντας Νικόλαος - Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες - Χίος

Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες

0

Μυοκτονίες - Υπηρεσίες Ελέγχου και Καταπολέμησης Τρωκτικών και Εντόμων. Ζούντας Νικόλαος Α. Οι υπηρεσίες υγιεινής δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας με άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2007 με έδρα τη Χίο.