Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Πλυντήρια - Λιπαντήρια

Sezenias team - Πλυντήριο / Λιπαντήριο - Χίος

Sezenias team - Πλυντήριο / Λιπαντήριο

0

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Πισσάρισμα - Βιολογικός καθαρισμός -Κέρωμα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Καραμανής - Ασφάλειες - Πλήντύρια - Parking - Χίος

Καραμανής Ιακ. Ιωάννης - Ασφαλιστής

0

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΑΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ - Ασφαλιστικό γραφείο, ασφάλειες ζωής, αυτοκινήτων, σκαφών, πυρός κ.ά. - Διοικητικές υπηρεσίες, ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις οχημάτων. - Πάρκινγκ. - Πλυντήριο αυτοκινήτων.