Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

Μία απλή συνωνυμία...