Ο επαγγελματικός οδηγός Χίου

"Γλύκα δια χειρός Αυγουστάκη"